ANBI status

Stichting Dreamkeeper is in aanvraag voor de ANBI status. Dat wil zeggen dat de Nederlandse belastingdienst Dreamkeeper erkent als “algemeen nut beogende instelling” wanneer deze wordt toegekend. Voor jou als Grote Gever of Donateur ontzettend interessant omdat je daarmee belastingvrij kan bijdragen! 

Op deze pagina publiceren we de relevante gegevens, inzake onze ANBI-status. 

RSIN 

 

 

 

KvK 

 

 

 

E-mailadres 

 

info@dreamkeeper.nl 

 

Telefoonnummer 

 

035 – 751 20 20  

 

Adres 

 

Koningsweg 29d, Soest 

Doelstelling 

We ondersteunen en begeleiden mensen die willen bijdragen aan het bouwen van een nieuwe wereld in de meest breedste zin van het woord, waarin waarden als; duurzaamheid, rechtvaardigheid, vrijheid en respect de uitgangsnormen zijn. Naar eer en geweten handelen vanuit de diplomatie van het hart. Samenwerking tussen mens, dier en natuur. Mensen die verantwoordelijkheid nemen. 
 

Strategie 

Dreamkeeper ontwikkelt een structuur van onderwijs, financiële en operationeel advies en begeleiding waarbinnen mensen die dromen om hun bijdrage te leveren aan een nieuwe wereld worden ondersteund. 
 

Beleidsplan 

Download hier (link naar document beleidsplan) het beleidsplan, zoals vastgesteld bij oprichting. 

 

Verantwoording en verslaglegging 

Dreamkeeper is opgericht op 15 september 2023. Een eerste financiële en inhoudelijke verantwoording en verslaglegging over het jaar 2023 publiceren we in de zomer van 2024. 

 
Bestuur 

Voorzitter: Angelique van der Weijden  

Penningmeester: Peter Wolvers 

Secretaris: Gerdine Tijssen 

 

Dreamkeeper verwezenlijkt dromen.   

Over Ons

Stichting Dreamkeeper verwezenlijkt dromen. Lever je bijdrage door te doen waar je blij van wordt en samen creëren we een wereld beyond imagination. 

Pagina's

DreamCreators

DreamFunders

DreamBelievers

Doneren

Over Dreamkeeper

Contact

Contact

Stichting Dreamkeeper

Koningsweg 29D
3762 EA Soest

info@stichtingdreamkeeper.nl

Copyright © 2024